DUTCH | GERMAN
 
 
  Informatiewebsite over revalidatie voor fysiotherapeuten, studenten, patiënten en anderen
 
 
 
 
Ganganalyse en looptraining, voor de paramedicus
 
Jos Deckers & Dominiek Beckers
Bohn, Stafleu, van Loghum & Springer
ISBN 978 90 368 1347 1
 

Dit boek behandelt op een gestructureerde wijze de ganganalyse als basis voor een therapeutische looptraining. Het bespreekt het normale loopbeeld en gaat vervolgens dieper in op specifieke loopafwijkingen. Veel somatische letsels en aandoeningen leiden tot een verstoring van het normale gaan of lopen. Fysiotherapeuten en paramedici worden dan ook dagelijks geconfronteerd met problemen op dit gebied.

 

In Ganganalyse en looptraining komen zowel orthopedische als perifere en centrale neurologische aandoeningen aan bod. Daarnaast behandelt het loopafwijkingen die zijn veroorzaakt door aandoeningen aan heup, knie en voet, evenals het gebruik van orthopedische hulpmiddelen, zoals orthesen. Met behulp van een analyseformulier worden de problemen in de gang duidelijk en inzichtelijk. Op basis van de geanalyseerde problemen in het formulier kan de therapeut komen tot een duidelijke probleemstelling en daaruit volgend een behandelplan. Om te komen tot een therapeutische oplossing worden de veroorzakers van gangafwijkingen uitgebreid beschreven.

 

Deze tweede, volledig herziene druk beschrijft niet alleen de meest frequente loopproblemen, maar ook de oorzaken en de bijbehorende trainingsindicaties. De praktische en didactische waarde van het boek wordt nog verhoogd door de bijbehorende website vol boeiend digitaal lesmateriaal met uitgebreide casuïstiek.


 

Ganganalyse en looptraining richt zich in het bijzonder op fysiotherapeuten, fysiotherapeuten in opleiding en geriatriefysiotherapeuten. Daarnaast is dit boek zeer relevant voor revalidatieartsen, oefentherapeuten, ergotherapeuten en orthopedisch instrumentmakers.

 
Dwarslaesie
De revalidatie van dwarslaesiepatiënten
Het PNF-concept in de praktijk
Ganganalyse und Gangschulung
Querschnittlähmung, ein Ratgeber für Betroffene
PNF in Practice, An Illustrated Guide, 4th edition
PNF in der Praxis, eine Anleitung in Bildern
 
design and programming by Davy Smeets